Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

nyvalsubstantiv~et, =new election
utlysatransitivt verb-lyste, lystgive notice of, advertise, proclaimutlysakalla tillett möte call…, summon…; genom annons advertise…utlysaen tävling announce…mötet är utlyst till den 4:e the meeting has been fixed for the fourthutlysa nyval parl., vanl. appeal to the countryutlysaledigförklara en tjänst advertise a post
© NE Nationalencyklopedin AB