Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nyssadverbfrån nu räknat:med vb i imperf. just now; för ett ögonblick sedan a moment (för en stund sedan a little while, a short time) ago; med vb i perfekt [only] justen nyss utkommen bok a…that has just come out (appeared), a recent…han gick alldeles nyss …only a moment agohan är nyss fyllda 30 år he has just turned thirtyfrån då räknat just [then (a moment osv., jfr1 before)]han hade [alldeles] nyss ätit middag, när… he had [only] just had dinner, when…
alldelesadverballm. quite, altogether; starkare:absolut absolutely; fullkomligt perfectly; fullständigt completely, all; helt och hållet entirely; totalt totallyalldeles blöt completely (soaking) wetalldeles ensam all (quite) alonealldeles för många far too manydet är alldeles för sent it is much too latedet är alldeles för tidigt it is much too early (soon)alldeles nyss just (amer. right) now, only a moment agoalldeles rätt perfectly rightdet här är något alldeles särskilt …something quite (very) special
© NE Nationalencyklopedin AB