Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nyktraintransitivt verb~de, ~tnyktra till become sober [again], sober up; bildl. sober down
helnykteradjektiv~t, -nyktrateetotal
spiknykteradjektiv~t, -nyktravard. …as sober as a judge
nykteradjektiv~t, nyktrasansad el. inte berusad sober; sansad el. balanserad level-headed, balanced; saklig matter-of-fact; prosaisk prosaic
onykteradjektiv~t, -nyktraintoxicated, drunk; se äv. berusadköra bil i onyktert tillstånd …when under the influence of drink (liquor)
införpreposition (se äv. resp. huvudord)i rumsbetydelse el. friare: allm. before; i närvaro av in the presence ofinför den nyktra verkligheten skingras alla drömmar face to face with (when it comes to) sober reality…häpna inför ngt be astonished at sthstå (ställas) införett svårt problem be confronted with…, be brought up against…, be brought face to face with…ställd inför [ett] fullbordat faktum faced with an accomplished facti tidsbetydelse el. friare:omedelbart före on the eve of; vid at; med…i sikte at the prospect ofinför julen with Christmas at hand (approaching)inför utsikten (hotet) att + inf. el.+ sats at (faced with) the prospect (threat) of + ing-form
© NE Nationalencyklopedin AB