Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nyhetsubstnågot nytt el. ny sak novelty; förändring innovationunderrättelsenyhet el. nyheter news (sing.)en nyhet a piece of newsinga nyheter är goda nyheter no news is good news
lugnandeadjektivom nyhet etc. reassuring; om verkan etc. soothinglugnande medel sedative, tranquillizer
bevakaverbhålla vakt vid guardtillvarata look afternyhet el. händelse cover
underrättelsesubstunderrättelse el. underrättelser information ((endast sing.)) <om about, on>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknasmil. etc. intelligence ((endast sing.)) <om of>skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. swa-swb-group saknasnyhet el. nyheter news ((med verb i sing.)) <om of>
snappaverbsnatch <efter at>snappa till (åt) sig snatchsnappa upp en nyhet etc. snatch up, pick up; ett ord etc. catch
ryktesubstkringlöpande nyhet rumour <om of>ryktet går att… there is a rumour that…allm. omdöme om ngn (ngt) reputationha gott rykte have a good reputationha rykte om sig att vara sträng have the reputation of being strict
smällaverbslå el. dänga bang, knockom dörr etc. bang, slam; om piska, gevär crack; om kork pop; om skott go offdet smäller högre it's worth more, it counts morei morgon smäller det! tomorrow the balloon goes up!smiska smack, spank
verb och partikelverbsmälla i dörrarnabang the doors, slam the doorssmälla avfreak out, flip outsmälla i sigmat gorge oneself <ngt with sth>kunskaper cramsmälla igendörr bangsmälla tillslap, smacksmälla upphus knock up; nyhet splash
© NE Nationalencyklopedin AB