Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nyadjektivnew; hittills okänd, om t.ex. metod novel; färsk fresh; nyligen inträffad recenten ny en annan another, another oneett nyttannat pappersark a fresh sheet of paperden nya generationen the rising generationen ny Hitler a second Hitlerdet nya i what is new about (in)nytt once more
begagnadadjektivusedinte ny second-hand
givsubstkortsp. dealen ny giv a new deal
barnsjukdomsubstchildren's diseasebarnsjukdomar t.ex. hos en ny bilmodell teething troubles (pl.)
kullsubstav däggdjur litter; av fåglar brooden ny kull elever a new batch of students
nyhetsubstnågot nytt el. ny sak novelty; förändring innovationunderrättelsenyhet el. nyheter news (sing.)en nyhet a piece of newsinga nyheter är goda nyheter no news is good news
kulasubstball; gevärskula bullet; av papper etc. pellet; leksak marblespela kula play marblessport.stöta kula put the shotbörja på ny kula start afreshav glass scoop
2 nappsubstvid fiske bite; svag. nibble < at>polisen fick napp a) en ny ledtråd the police got a new lead b) hade tur the police got a lucky break
vändningsubstturn; förändring changeen vändning till det bättre a change (turn) for the betterdet tog en ny vändning it took a new turnvara kvick (rask, snabb) i vändningarna be a fast worker, be alertvara långsam i vändningarna be a slow worker; vara trög be slow on the uptakeuttryckssätt:fras phrase; uttryck expression
funderaverbtänka think <, över of, about>; grubbla ponder <, över over>jag funderar på att köpa en ny bil I'm thinking of buying a new carjag ska fundera på saken I will think the matter overjag har ofta funderat över undrat varför han… I have often wondered why he…fundera ut think out, work out
© NE Nationalencyklopedin AB