Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nuvarandeadjektivrådande existingi nuvarande läge in the present circumstancesi nuvarande stund at the present moment
närvarandeadjektivvara närvarande vid be present atnuvarande presentför närvarande for the present, for the time being
substde närvarande those present
rådandeadjektivprevailing, current; förhärskande predominantunder rådande förhållanden in the existing circumstances, in the present circumstancesden rådandenuvarande regimen the present regime
skicksubsttillstånd condition, statei dåligt skick in bad conditioni gott skick in good conditioni sitt nuvarande skick in its present stateuppförande behaviour; sätt manners (pl.)
© NE Nationalencyklopedin AB