Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

nutidaadjektivoböjl.…of today, today's; jfr nutidensunder nutid; modern modern; tidsenlig up to date
tidsenligadjektiv~tnutida up to date; modern modern
sentidaadjektivoböjl.nutida (attr.) …of our days, present-day
modernadjektiv~tnutida modern, contemporary; (attr. äv.) …of today; tidsenlig up to date; på modet fashionable, modish; (pred. äv.) in fashion, in voguemodern engelska present-day (modern) Englishmoderna språk modern languagesdet är inte modernt med blått blue is out (has gone out) [of fashion]
nyadjektivnyttnew <för ngn to…; fört.ex. åretskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>; nutida el. modern modern; hittills okänd el. ovanlig el. om t.ex. metod novel; förnyad el. färskel.oanvänd fresh; nyligen inträffad, utkommen o.d. recent; om t.ex. fakta äv. morehandduken är smutsig, ge mig en ny en annan …another [one]; en ren a clean (new) oneett nyttannat pappersark a fresh sheet of paperden nya generationen the rising generationge ngn nya krafter give sb renewed (new) strengthnytt mod get fresh courageen nyHitler a second…ge ngn en ny påminnelse give sb another (a fresh) reminderingenting nytt nothing new; inga nya kläder äv. no new things; inga nya meddelanden o.d. no newsdet är något nytten ny erfarenhetför mig att (+ inf.) it is a novel (a new) experience…vad nytt? what's the news?, any news?nytt once more, [over] again, anew, afreshnyareböcker (forskning) recent…; metoder novel…nyare (nya) tidens historia nutidshist. modern historyden nyastesenaste upplagan the latest edition
substantivoböjl.new moonmånen är i ny tilltagande the moon is waxing
© NE Nationalencyklopedin AB