Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nummersubstnumberom tidningsupplaga issue; exemplar copypå sko etc. sizei program item; varieté turngöra ett stort nummer av make a big thing out of
femsiffrigadjektivtalet är femsiffrigt it is a five-figure numberett femsiffrigt nummer a five-figure number
hemligadjektivsecret; dold concealed, hidden <för from>hemligt nummer tele. ex-directory number; amer. unlisted number
inslagsubstelement; del, 'nummer' feature; tillsats contributionett inslag av våld an element of crueltyett intressant inslag i programmet an interesting feature of the programme
fortsättningsubstcontinuationfortsättning följer i nästa nummer to be continued in our nextgod fortsättning el. god fortsättning på det nya året! motsvaras av A Happy New Year!i fortsättningen in future
utfallaverbom vinst go <nummerskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; om pengar become duelotten utföll med vinst it was a winning ticketutfalla till ngns fördel be favourable to sb
punktsubstpoint; skiljetecken full stop; amer. periodsätta punkt för ngt put a stop to sthlåt mig tala till punkt! let me finish!sak el. fråga point, matter; i kontrakt el. 'nummer' på program etc. item
© NE Nationalencyklopedin AB