Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

nummersubstantivnumret, =allm. number; av tidning äv.:exemplar copy; om hela upplagan issue; sko~ el. handsk~ o.d. size; i samling el. på program itemnummer ett number one, No. 1; i tävling el. vid målet firsti dagens nummer in today's paper (issue)få sig ett nummer vard., ha samlag have a shag (bang)slå ett nummer tele. dial a numbergöra ett stort nummer av ngt make great play of (a great business out of…)ha nummer 39 i skjortor (7 i handskar) take thirty-nines in shirts (sevens in gloves)
020-nummersubstantiv-numret, =tele. Freefone®, freephone®
nrförk. för nummerno. (pl. nos.)
brickasubstantiv~n, brickorserverings~ traytekn. washeridentitets~ el. polis~ badge, disk; märke el. plåt plate; nummer~ checkspel~ counter, piece; i brädspel manpl. menskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasi domino domino; i damspel draughtsman; amer. checkeren bricka i spelet bildl. a pawn in the game
inslagsubstantiv~et, =vävn., koll. weftbildl. el. allm. element; del el. 'nummer' äv. feature; drag äv. strain, streak; tillsats äv. contributionett färgstarkt inslag i gatubilden a colourful contribution to…ett intressant inslag i programmet an interesting feature of…ett inslag av t.ex. fåfänga el. grymhet el. humor a streak of…ett inslag av t.ex. mysticism el. psykisk sjukdom a strain of…
fortsättningsubstantiv~en, ~arcontinuation <av (på) of>; av litterärt alster äv. sequel <av (på) to>fortsättning följer [i nästa nummer] to be continued [in our next]god fortsättning [på det nya året]! ung. A Happy New Year!i fortsättningen hädanefter henceforth; från och med nu (då) from now (then) on
nästaadjektivmask. nästenextnästadag (fredag, gång): nu följande next…; påföljande the next (following)…i nästanummer in the next (därpå följande the following)…se nästa sida! see next page!substantiv~nneighbourälska din nästa love your neighbour
hemligadjektiv~tallm. secret <för from>; dold äv. concealed, hidden; [skeende] i smyg äv. clandestinehemligt (strängt hemligt) på dokument secret (top secret)hemlig agent secret agenthemliga papper secret (confidential, top-secret) documentshemligt samförstånd secret understanding; maskopi collusionhemligt [telefon]nummer ex-directory (amer. unlisted) numbervi höll det hemligt för honom we kept it secret (a secret) from him
skyddatransitivt verb~de, ~tprotect; shelter speciellt mera konkr.; värna (t.ex. mot lidande, förtal, obehag) shield; försvara defend; skyla el. ge betäckning cover <moti samtliga fall vanl.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst; för from>här är vi skyddade mot regnet …sheltered from the rain[ett] skyddat arbete sheltered employmentskyddat nummer tele., text på display number withheldarbeta i [en] skyddad verkstad …a sheltered workshopen skyddad vrå a sheltered spotskydda sig protect (safeguard, mera konkr. shelter) oneself <mot (för) against (from)>
utfallaintransitivt verb-föll, -fallitom vinst go <nummer to…>; förfalla till betalning fall (become) duelotten utföll med vinst it was a winning ticket, the ticket gave a prizelotten utföll med högsta vinsten …won the first prizefå en viss utgång turn out; jfr äv. avlöpautfalla väl (illa) turn out well (badly)skörden har utfallit bra the harvest is (has been) goodmålet utföll så att han tillerkändes… the case resulted in his being awarded…jämförelsen utföll till hans fördel …was favourable to him
© NE Nationalencyklopedin AB