Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nuadverbnownu genast at oncenu gällande priser ruling pricesnu då (när) now thatnu på söndag etc. this Sunday etc., this coming Sunday etc.nu är det snart jul Christmas will soon be herenu kommer han! here he comes!nu ringer det! there goes the bell!
substleva i nuet live in the present
numeraadverbnu now; nuförtiden nowadays
dagsadverbhur dags? at what time?, what time?, when?det är dags att gå nu it is time to go nowdet är så dagsför sent nu! it is a bit late now!
nästaadjektivnextnästa dag a) påföljande the next day, the following day b) nu följande next day
2 kilaverbskynda hurrynu kilar jag! I must be off!kila hem be off homekila över gatan pop over the street
aktuelladjektivtopical, current; nu rådande presentden aktuella dagen… the day in question…bli aktuell arise, come up, come to the foreAktuellt i tv the News (sing.)
dumhetsubststupidity, foolishness; handling act of folly, blunderdumheter! nonsense!nu har jag gjort en dumhet now I've done something foolish (silly)prata dumheter talk nonsensevad är det här för dumheter? what's all this nonsense?
adverbat that time, in those days; i så fall in that case; om så är if so och now and then så! då är det ju bra well, it's all right then!vad nu då? what's up now?det var det! times have changed!när då? when?vem då? who?
konjunktionom tid when; just som as, just as; medan whilenu now that jag var barn when I was a childeftersom as, seeing that ju since
frånprepositionfrombort från el. ned från offfrån och med fr.o.m. den 1 maj as from May 1stfrån och med den dagen from that very dayfrån och med nu from now onfrån och med sid. 10 from page 10 onbörja från början begin at the beginningfrån bordet leave the tableA. från Stockholm A. of Stockholm
inneadverbom rum in; inomhus indoorsinne i t.ex. huset inside, inlängst inne i at the back ofom tidnu är tiden inne att göra det now the time has come to do it
adjektivdet är inne vard., på modet it's with it, it's the in-thing
© NE Nationalencyklopedin AB