Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

notissubstmeddelande etc. notice; i tidning news item; tillkännagivande announcementinte ta notis om take no notice of
bryverbbry sin hjärna (sitt huvud) med ngt rack one's brains over sthbry sig carehan bryr sig inte vard. he couldn't care less, he just doesn't carebry sig om a) ta notis om pay attention to b) tycka om care forjag bryr mig inte om vad folk säger I don't care what people saybry dig inte om det! don't bother about it!, don't worry about it!bry dig inte om att… don't trouble to…
© NE Nationalencyklopedin AB