Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

notasubstantiv~n, notorräkning bill; speciellt hand. accountkan jag få notan? the bill (amer. the check), please!betala notan pay the bill (amer. check)lista list < of>
nota beneadverbmärk nota beneförk.N.B.skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. SEM-group saknaslat.det vill säga that is
räkningsubstantiv~en, ~arräknande counting; beräkning el. uträkning calculation, reckoning; matem. arithmetic, figures (pl.)hålla räkning på ngt veta antalet keep count of sthgå ner för räkning boxn.el.bildl. take (amer. go down for) the counttappa räkningen antalet lose countvara bra i räkning be good at arithmetic (mera elementärt sums, att räkna figures)ett streck i räkningen oförutsett hinder an unforeseen obstacle; besvikelse a [great] disappointmentdet var ett streck i räkningen för mig it upset my planshan är ur räkningen he's out of the running (not in it)nota bill; amer. äv. check; månads~ el. konto account; faktura invoiceen räkning500 kronor a bill for…räkningen är på 500 kronor the bill amounts (runs) to…göra upp en räkning bildl. pay (settle) an accountskriva (sätta) upp ngt på ngns räkning put sth down to sb's account (to sb)behålla ngt för egen räkning …for oneselfför ngns räkning on sb's account (behalf)
märkatransitivt verbmärkte, märktförse med märke mark; med etikett äv. label; med skåra el. streck äv. score; med bokstäver äv. lettermärka med namnlapp mark with a name-tapeett ansikte märkt av sjukdom a face marked by (bearing traces of)…han är märkt för livet he is marked for life, he is a marked manmärka ut mark outlägga märke till notice, note; speciellt avsiktligt observe; bli medveten om become aware of; inse perceive; känna äv. feel; på smaken taste; på lukten smell; höra hear; se seemärk väl nota beneförk.N.B.man märker inte tröttheten förrän you don't notice (become aware of)…jag märkte på honom att han var arg I noticed (could tell) that…skillnaden märks knappt …is hardly noticeabledet märks hörs (syns) att han är trött you (one) can hear (see) that…det märks på henne att hon är rik you can tell…, it is obvious…bland de närvarande märktes among…we (I) noted (…there were)märka ord cavil, quibble, take up sb's words
© NE Nationalencyklopedin AB