Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

notsubstanmärkning note; nottecken notenoter nothäfte music (sing.)har du noterna med dig? have you got the music?spela efter noter play from musicvara med på noterna understand what the thing is all about, catch on
ejadverbnot
ogenomskinligadjektivopaque, …not transparent
skapligadjektivtolerable, not bad
förränkonjunktionbeforeinte förrän först not until, not tilldet dröjde inte länge förrän it was not long before
ickeadverbnot; se inteför ex.
förgätmigejsubstblomma forget-me-not
dyftsubstinte ett dyft not a bit, not a thing
skvattsubstinte ett skvatt not a thing, not a bit
skrädaverbinte skräda orden not mince matters, not mince one's words
© NE Nationalencyklopedin AB