Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

noggrannadjektiv-grantomsorgsfull careful; samvetsgrann scrupulous <med about>; exakt exact, precise; ingående close
sorgfälligadjektiv~tcareful; starkare conscientious, studious; ytterst noggrann scrupulous
noggrannhetsubstantiv~encarefulness osv.; jfr noggrann; care, accuracybristande noggrannhet inaccuracy
samvetsgrannadjektiv-grantconscientious; omsorgsfull äv. painstaking, careful; ytterst noggrann scrupulous
omsorgsfulladjektiv~tallm. careful; noggrann äv. painstaking, precise; samvetsgrann scrupulous, conscientious; grundlig thorough; i detalj utarbetad o.d. elaborate
grundligadjektiv~tallm. thorough äv. om person; gedigen solid, sound; ingående close; noggrann careful; genomgripande thoroughgoing
oordentligadjektiv~tom person:inte noggrann careless; vårdslös el. ovårdad slovenly, untidyom sak:t.ex. om skick disorderly; ostädad untidy
prövningsubstantiv~en, ~arprov el. undersökning test, trial, examination; prövande testing; undersökning äv. inquiry <av into>; t.ex. av fullmakt investigation; noggrann scrutiny <av of>; prövningsprocedur el. prövningstid probationförnyad prövning av en fråga re-examination, reconsiderationnoggrann prövning close examination, [careful] scrutinyskriftlig prövning written examination (test)påfrestning ordeal, affliction
ordentligadjektiv~tordningsam orderly, methodical; noggrann careful, accurate <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout, as to>; välartad well-behaved; anständig decent, nice; prydlig neat; proper tidyfriare:riktig proper; rejäl real, regular; grundlig thorough, sound, goodjag har fått en ordentlig förkylning …a terrible (awful) coldett ordentligt mål mat a square mealen ordentlig smäll slag a nasty bang (knock)
uppsiktsubstantiv~enbevakning supervision, superintendence, control <över of>; överblick viewha uppsikt över äv. have (be in) charge of, watch over; arbete (anläggning) äv. supervise, superintendhålla noggrann uppsikt över vanl. keep a strict watch over (a sharp eye on)stå under uppsikt be under supervision (om t.ex. brottsling surveillance)
© NE Nationalencyklopedin AB