Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nivåsubstlevel, standardi nivå med on a level with
chefsubsthead <för of>; för avdelning manager; på högre nivå executivevard. boss
2 plan (-et -)substplanyta plane; nivå levelligga i samma plan som be on the same level asi två plan in two planesvåningsplan floorflygplan plane
höjdsubstheight; kulle hillbergets högsta höjd the summit (top) of the mountainvi flyger på en höjd av 30 000 fot we are cruising at an altitude of 30,000 feetnivå level; musik. pitchpå sin höjd 10 år ten years at the mostdet är höjden! that's the limit!
ståndsubstsalustånd stall; spec. på marknad booth; på mässa standcivilstånd statussamhällsklass social classnivå heightfysiol. erectionställning etc.hålla stånd hold one's ground <mot against>, hold one's own <mot against>, hold out <mot against>skick etc. condition, statevara i stånd att göra ngt be able to do sth, be capable of doing sthfå till stånd bring about; upprätta establishkomma till stånd come about, be brought about; äga rum come off, take placesätta ngt ur stånd throw sth out of gearvara ur stånd att göra (inf.) ngt be incapable of doing sth, be unable to do sth
© NE Nationalencyklopedin AB