Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nitiskadjektiv~tivrig zealous, diligent; trägen assiduous; starkare ardent, ferventalltför nitisk over-zealous
överdrivetadverbexaggeratedly; excessively; jfr överdrivenöverdrivetnoga, artig etc. too…, over-…överdrivet frikostig (försiktig) over-generous (over-cautious), generous (cautious) to a faultöverdrivet kritisk hypercritical, over-criticalöverdrivet nitisk (samvetsgrann) over-zealous (over-scrupulous)inte överdrivetöver sig vänlig none too friendly, not over-friendly
© NE Nationalencyklopedin AB