Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

3 nitsubstantiv~en, ~artekn. rivet
2 nitsubstantiv~en, ~ar el. ~erlottel.bildl. blankdra en nit draw a blankgå på en nit vard., bli lurad, bli utan draw a blank, get nowhere
1 nitsubstantiv~et el. ~eniver zeal; starkare ardour, fervour
nitlottsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse nit
outtröttligadjektiv~tframför allt om person indefatigable; om nit untiring; om energi o.d. tireless, unflagging
glödandeadjektivoböjl.glowing; om färger äv. flaming, fiery; om metall red-hot, white-hot; om känslor el. nit ardent, fervent, burning, fiery; lidelsefull passionate
överdrivenadjektiv-drivet, -drivnaexaggerated; som går till ytterlighet el. om t.ex. anspråk excessive, extravagant, exorbitantöverdriven känslighet äv. hypersensitivenessöverdrivet nit over-zealousnessöverdrivet påstående äv. overstatement
stukatransitivt verb~de, ~tskada sprainstuka handleden sprain one's wriststuka [till] ngn bildl. crush (humiliate) sb, take sb down a peg [or two], cut sb down to sizetekn. upset; nit flatten
© NE Nationalencyklopedin AB