Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nickaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tallm. nod <åt (till) ngn at sb>nicka bifall nod approvalnicka till somna drop off [to sleep]fotb. headnicka [in] bollen i mål head the ball into goal
2 skallatransitivt verb~de, ~tsport., nicka headskalla ngn head-butt (vard. nut) sb
åtpreposition (se också under andra uppslagsord som konstrueras med åt, t.ex. utloppför uttrycket ge utlopp åt)anger riktning el. till to; mot towards, in the direction ofhan tog sig åt huvudet his hand went to his headåt alla håll [och kanter] in all directionsåt höger to the rightrummet ligger åt norr …faces northsegla åt norr …north (northward[s])åt sidan step asideåt staden till riktning towards the townanger indirekt objekt, t.ex. vem man ger eller säger något till, vanligen to; för ngn[s räkning] vanl. forge ngt åt ngn give sth to sb, give sb sthgöra (skaffa) ngt åt ngn do (get) sth for sbköpa ngt åt ngn buy sth for sb, buy sb sthjag ska laga rocken åt dig I'll mend your coat [for you]säga ngt åt ngn say sth to sb, tell sb sthanger vad el. vem en rörelse o.d. är avsedd för at, tonicka åt ngn nod at (to) sbropa åt ngn call out to sbskratta åt laugh atdet är ingenting att göra åt det it cannot be helped, there is nothing to be donehan jämrade sig så det var hemskt åt det it was terrible the way…två åt gången two at a time
adverbhårt tightskruva etc.åt screw etc.…tight, tighten (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. säga åtunder säga)
© NE Nationalencyklopedin AB