Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nicksubstnickning nodsport. header
haffaverbvard. nick, nab
naggaverbnagga i kanten göra hack i nick; t.ex. kapital eat into; t.ex. rykte tarnishkoppen är naggad i kanten the cup is chipped
© NE Nationalencyklopedin AB