Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nipronomenyou
helstadverbjag vill (skulle) helst I would ratherjag vill allra helst I want most of all tohur som helst anyhowhur länge som helst hur länge ni vill as long as you likejag betalar hur mycket som helst I'll pay any amountingen som helst anledning no reason whatevernär som helst any time; när ni vill whenever you likevad som helst anything; vad ni vill anything you likevar (vart) som helst anywhere; var (vart) ni vill wherever you likevem som helst anybody; vem ni vill whoever you likevilken som helst a) av två either b) vilken ni vill whichever you like
behagaverbtilltala please, appeal to; verka tilldragande attractgör som ni behagar do just as you like
övertygaverbconvince <om of>ni kan vara övertygad om att… you may rest assured that…övertyga sig om ngt make sure of sth
bokaverbbeställa book, reservehar ni bokat? a) rum have you booked a room? b) bord have you booked a table?boka om change a reservation
legitimationsubststyrkande av identitet identification; kort identity cardkan ni visa legitimation? can you show some identification?, can you show your ID?
förtullaverbförtulla ngt låta tullbehandla clear sth through the Customs; betala tull för pay duty onhar ni något att förtulla? have you got anything to declare?
beställaverbrekvirera order; boka bookhar ni beställt? på restaurang etc. have you ordered?, have you given your order?får jag beställa! may I order, please?beställa tid hos make an appointment with
tordehjälpverbuppmaningni torde observera you will observe; bör you should observeförmodandet torde finnas många som inte kommer att tycka om det there are probably many who won't like it
nämligenadverbty for; eftersom since; emedan as; ser ni you seedet är nämligen så att… el. saken är nämligen den att… the fact is that…framför uppräkning el. som upplysning namelybara en person hade kommit nämligen Peter vanligen only one person had arrived, and that was Peter
© NE Nationalencyklopedin AB