Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

neutraladjektiv~tneutral
opartiskadjektiv~tallm. impartial, non-partisan; neutral neutral
koldioxidneutraladjektiv~tcarbon neutral
nollägesubstantiv~t, ~nzero (neutral) position
partilösadjektiv~tpolit. non-party…; friare independent, neutral
ofärgadadjektiv-färgat, ~eom t.ex. glas uncoloured; om t.ex. tyg undyed; om t.ex. skokräm neutral
frilägesubstantiv~t, ~n, lägga växeln i friläge put (slip) the gear into neutral
nollpunktsubstantiv~en, ~erzero [point]; elektr. neutral [point]absoluta nollpunkten absolute zerostå på nollpunkten äv. bildl. be at zero
passivadjektiv~tpassivepassiv delägare sleeping partnerpassiv medlem associate memberpassiv rökning (rökare) passive smoking (smoker)förhålla sig passiv remain passive (neutral), sit (stand) backsubstantiv~et, el. ~en, = el. ~erspråkv., huvudform the passive [voice]
intatransitivt verb-tog, -tagitplacera sig på el. t.ex. sin plats take; placera sig i el. t.ex. liggande ställning place oneself ininta en neutral hållning take up a neutral attitudeinta en framskjuten plats i hold a prominent position in, play a large part ininta ngns plats träda i stället för ngn fill sb's placede har redan intagit sina platser äv. they are already seatedmil., erövra take, capture; besätta äv. occupymåltid o.d. have, eat, take, consumehan intog sina måltider på hotellet he had (ate) his meals…
© NE Nationalencyklopedin AB