Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

neradverbse ned
dimpaverbdimpa ner drop down
grisaverbgrisa ner mess upgrisa ner sig make oneself all dirty
segnaverbsegna till marken sink to the groundsegna död ner el. segna ner död drop down dead
skitaverbvulg. shitdet skiter jag i I don't care a damn about thatskita ner ngt make sth dirtyskita ner sig get dirty
kletaverbmess about, make a messkleta ner mess up
kluddaverbkludda i boken make smudges in the bookkludda ner smudge
kladdaverbkludda, måla daub; klottra scribblekladda ner soil; med bläck smudge…all overkladda ner sig make a mess all over oneselftafsakladda på ngn paw sb, grope sb
lugnaverbcalm, quieten; småbarn soothe; inge tillförsikt reassurelugna sig calm downlugna ner dig! calm down!, don't get excited!
varvaverbvarva ngt lägga i skikt put sth in layerssport. lapskol. etc.varvad kurs sandwich coursevarva ner ease off, take it easier, relax
© NE Nationalencyklopedin AB