Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nedtyngdadjektiv-tyngtbildl. …weighed down, …loaded, …burdened <avi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>
nedtrycktadjektiv=bildl. depressed, dejected <av by>; jfr nedtyngd
© NE Nationalencyklopedin AB