Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nedstigandeadjektivoböjl.rakt nedstigande led, se led
2 ledsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasfog:anat. el. bot. el. tekn. joint; del av finger (tå) phalanxpl.phalanxesphalangesskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasdel av leddjur segmentstel i lederna stiff in the jointsur led äv. bildl. out of jointgå ur led get dislocated
~et, = a) länk el. t.ex. i beviskedja link; stadium stage; beståndsdel partvara ett [viktigt] led i… form [an essential] part of… b) matem. term c) mil. el. gymn.:personer bredvid varandra rank äv. bildl.; bakom varandra file; rad line, rowbakre (främre) ledet the rear (front) ranksluta leden close ranks äv. bildl.
~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassläkt~ generation; släktskaps~ degree [of kindred]; linje linehärstamma i rakt nedstigande led från… be a direct (lineal) descendant of…
© NE Nationalencyklopedin AB