Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

nedrigadjektiv~tgemen el. simpel mean, dirty, lowvilken nedrig otur! what rotten luck!det är (var) nedrigtav dig att tro det! it is beastly (horrid)…!
kymigadjektiv~tvard.:nedrig nasty, mean; obehaglig rotten, lousyhan mår kymigt (adv.) he feels rotten (lousy)det kändes kymigtför mig (oss) att I (we) felt rotten (lousy)…
gemenadjektiv~tvanliggemene man the man in (amer. on) the street, people in generali gemen in generalnedrig el. simpel mean, dirty, lowen gemen lögn a dirty liegemena [bokstäver] typogr. lower-case letters
© NE Nationalencyklopedin AB