Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nedreadjektivlower
bordsändasubstvid övre bordsändan at the head of the tablevid nedre bordsändan at the foot of the table
bottensubstbottombotten touch bottombotten opp! vard. bottoms up!gå till botten med ngt get to the bottom of sthvåningpå nedre botten on the ground floor; amer. äv. on the first floor
adjektivvard. lousyfilmen är botten the film is lousy, the film is absolute rubbishhan är botten he's the end
ändasubstend; spetsig tip; stump bit, piece; sjö., tågända rope, bit of ropenedre ändan av ngt the bottom of sthövre ändan av ngt the top end of sthi ena ändan at one endgå till ända come to an endvara till ända be at an endvard., persons behind, bottomändan ur vagnen pull one's finger out, get on with it
adverbhan bor ända borta i… he lives as far away as…ända från början from the very beginningända in i minsta detalj down to the very last detailända sedan dess ever since thenända till jul until Christmas; fram till right up to Christmasresa ända till London go as far as London, go all the way to London
© NE Nationalencyklopedin AB