Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nedgångsubstantiv~en, ~arhimlakroppars setting; sjunkande el. tillbakagång om pris o.d. decline äv. om kultur o.d., fall, drop; minskning decreasesolens nedgång sunsettill källare el. tunnelbana o.d. way (trappa stairs (pl.))down
uppsvingsubstantiv~et, =advance, rise, upswing; ekon. boom; efter nedgång recovery
tillbakagångsubstantiv~enbildl. retrogression; nedgång äv. decline <i of>tillbakagångåtergående till… return to…vara på tillbakagång be on the decline, be on the wane, be declining (falling off)
kraftigadjektiv~tkraftfull powerful; kraftigt verkande äv. potenten kraftig dos a strong (stiff) dosekraftiga påtryckningar strong pressure (sg.)ett kraftigt slag a powerful (strong, violent, hard, heavy) blow
stor el. avsevärd el. t.ex. förlust el. minskning el. ökning great, big, substantial, considerable; om t.ex. nedgång äv. heavy; om t.ex. ökning äv. sharp, steepen kraftig prissänkning äv. a drastic reduction of (in) prices
stor till växten el. omfånget big; stadigt byggd sturdy, robust; fetlagd stoutkraftig benstomme sturdy framekraftig karl strapping (robust, hefty, strong) fellowkraftigt rep stout ropekraftiga skor stout (strong) shoeskraftigt tyg strong (heavy) material (cloth)
om mat el. måltid:bastant substantial, solid; närande nourishing, nutritious; fet rich; 'tung' heavy
© NE Nationalencyklopedin AB