Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nedflyttadadjektiv-flyttat, ~ebli nedflyttad be moved down äv. skol.; sport. be relegated, go down
flyttatransitivt verb~de, ~tflytta på move; placera om äv. shiftförlägga till annan plats transfer <till to>; flytta bort el. transportera removei spel movedet är din tur att flytta äv. it is your move
intransitivt verb~de, ~tbyta bostad move; lämna sin bostad move [out]; lämna en ort leave; om fåglar migrateflytta från staden leave…flytta hem move back homeflytta utomlands (till sina föräldrar) vanl. go to live abroad (with one's parents)flytta från landet leave the countryflytta, se flytta
reflexivt verb~de, ~tflytta [på] sig move; ändra läge shift one's position; maka åt sig make way (room)
partikelverbflytta framtr. move…forwardflytta fram stolen till brasan draw (bring) the chair up to…flytta fram ngt [en vecka] uppskjuta put off (postpone) sth [for a week]; förlägga till tidigare datum bring sth forward [for a week]flytta fram klockan en timme put the clock on (forward) an houritr. move upflytta ihoptr. put (move)…togetherflytta ihop sig, se maka ihop sigunder makaitr. [go to] live togetherflytta ihop med ngn move in with sbflytta inflytta isärom personer move apart, separateflytta nedtr.:omplacera move…down (jfr ta nedunder ta); sänka lower; sport. relegate; jfr nedflyttaditr. move downflytta omomplacera move (shift)…about, rearrange; ändra ordningen på transposeflytta upptr.:omplacera move…up (jfr ta uppunder ta); höja raise; sport. promote; jfr äv. uppflyttaditr. move upflytta uttr.:omplacera move…out <ur of>itr. move out <ur of>; utvandra emigrateflytta ut på landet move out into the countryflytta övertr. move, shift; föra över äv. transfer äv. bildl.; frakta över convey, transportitr. move <till to>
© NE Nationalencyklopedin AB