Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nationelladjektiv~tnationalnationellt prov skol. national standardized test
folkrörelsesubstantiv~n, ~rpopular (nationell national) movement, non-governmental organization
enighetsubstantiv~ensamförstånd agreementnationell enighet national unityenighet ger styrka unity is strength
© NE Nationalencyklopedin AB