Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

narkotikasubst plnarcotics; vard. drugs
cracksubstcrack narkotika
sniffaverbsniff < at>; narkotika snort
snedtändaverbav narkotika have a bad trip
missbrukaresubstav alkohol alcoholic; av narkotika drug addict
missbrukaverbabuse; t.ex. alkohol, narkotika be addicted to
trippaverbtrip along, go tripping alongmed narkotika trip out
trippsubstshort tripgöra en tripp till… go for a trip to…narkotika trip
langaverblanga ngt räcka från hand till hand pass sth from hand to hand; skicka hand sth; kasta chuck sthlanga narkotika peddle drugs, push drugslanga sprit peddle liquor
2 högadjektivhigh; lång, t.ex. om träd, person tall; stor largedet är hög tid att jag går it is high time for me to go, it is high time that I wentvid hög ålder at an advanced ageom anspråk, förväntningar etc. greathögljudd loud; musik. highhögt uppsatt high-rankingen hög officer a high-ranking officerav narkotika high, stoned
© NE Nationalencyklopedin AB