Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 nappasubstantiv~nskinnsort nappa [leather]
2 nappatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tom fisk bite; svagareel.bildl. nibble < at>nappa [till (åt) sig] snatch (catch) [up (hold of)]det nappar sällan när det you seldom get a bite…det nappade han genast på he jumped at it [at once]nappa på kroken bite [at the hook]; rise to (swallow) the bait äv. bildl.
kroksubstantiv~en, ~arhake el. häng~ el. met~ etc. hook äv. boxn.lägga ut sina krokar för ngn spread one's net for (try to catch) sbnappa på kroken bildl. swallow (rise to) the baitkrök[ning] bend, curve, turn; vindling windinggå i krokar om väg o.d. windvard.här i krokarna in these parts, about (near) here, hereaboutstypogr. swung dash
© NE Nationalencyklopedin AB