Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

namnteckning~en, ~ar och namnunderskriftsubstantiv~en, ~ersignature
signatursubstantiv~en, ~ernamnteckning signature; namnförkortning initials (pl.)författarnamn pseudonymsignaturen X skriver [the writer with the pseudonym] X…
underskriftsubstantiv~en, ~ernamnteckning signatureförse en skrivelse med [sin] underskrift sign…, put one's signature (name) to…utan underskrift äv. unsigned
förfalskatransitivt verb~de, ~tfalsify; t.ex. tavla fake; namnteckning el. sedlar o.d. forge; pengar el. varumärken el. varor counterfeitförfalskadepengar äv. counterfeit…
egenhändigadjektiv~t~t skriven …in one's own hand[writing], …written with one's own hand, autograph[ic]egenhändig namnteckning signature, autograph
© NE Nationalencyklopedin AB