Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

namnsubstantiv~et, =name < of>hans goda namn och rykte …good name [and reputation]hur var namnet? what [is your] name, please?byta namn change one's namehan fick namnet John …received the name of (was named, döptes till was christened) Johnskapa sig ett namn make a name for oneselfi Guds namn relig. in the name of Godvad (varför) i herrans namn…? what (why) on earth?, what (why) in the name of goodness el. (heaven)…?i lagens namn in the name of the lawi sanningens namn to be quite honest, to tell the truthingen med det namnet …of that namekänna ngn [bara] till namnet …by namevara känd under namnet S. be known by (go by, go under) the name of S.en man vid namn Brown …called Brown, …by the name of Brownnämna ngt vid dess (saker och ting vid deras) rätta namn call sth by its right name, call a spade a spade
besudlatransitivt verb~de, ~thögtidl. soil, stain; t.ex. namn el. rykte sully, tarnish
trafikskolasubstantiv~n, -skolordriving school; spec. i namn o.d. school of motoring
skyltsubstantiv~en, ~arbutiks~ o.d. sign, signboard; dörr~, namn~ plate; vägvisare signpost
Vilhelmsom kunganamn William; som namn på tyska kejsare äv. WilhelmVilhelm Erövraren William the Conqueror
bilskolasubstantiv~n, -skolordriving school; i namn o.d. school of motoring
obefläckadadjektiv-fläckat, ~eren immaculate, unpolluted; om namn el. rykte unblemished, spotless
adligadjektiv~tnoble; av adlig börd …of noble birthadligt namn aristocratic (noble) name
körskolasubstantiv~n, -skolordriving school; spec. i namn o.d. school of motoring
nämnatransitivt verbnämnde, nämntomnämna mention <för to>; säga say; uppge el. ange state, givenämna ngn vid namn mention sb by [his resp. her] namehöra sitt namn nämnas …mentionedingen nämnd och ingen glömd all included
© NE Nationalencyklopedin AB