Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nackdelsubstdisadvantage, drawback <för to; med of>
olägenhetsubstbesvär inconveniencenackdel drawback
belastningsubstload, chargenackdel handicap; börda burden
avigsidasubstwrong side, reversenackdel drawback, downside; dålig sida unpleasant side
baksidasubstback; på mynt etc. reversenackdel downside, unpleasant side
© NE Nationalencyklopedin AB