Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nödvändighetsubstnecessitymed nödvändighet of necessity
tvångsubstcompulsion; våld force; nödvändighet necessitygenom (med) tvång by compulsion, by force
behovsubstneed; brist want; nödvändighet necessity; vad som behövs requirements (pl.) <av for>ha behov av need, feel the need offör eget behov for one's own usevid behov when necessary
nödsubstnödställd belägenhet distressbehov need; svag. want; nödvändighet necessitydet går ingen nöd på honom he has nothing to complain of, he has got all he wantsi nöd och lust for better or for worsemed nöd och näppe narrowlyhon kom undan med nöd och näppe she had a narrow escape
© NE Nationalencyklopedin AB