Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nödsubstnödställd belägenhet distressbehov need; svag. want; nödvändighet necessitydet går ingen nöd på honom he has nothing to complain of, he has got all he wantsi nöd och lust for better or for worsemed nöd och näppe narrowlyhon kom undan med nöd och näppe she had a narrow escape
misärsubstnöd extreme poverty
lindraverbnöd, smärta relieve; verka lugnande soothe
lindringsubstav smärta, nöd etc. reliefav straff reduction <i of>
2 knappadjektivscanty; om t.ex. seger narrowmed knapp nöd klarade han sig från att drunkna he narrowly escaped drowninghan kom (hann, slapp) undan med knapp nöd he had a narrow escape, he escaped by the skin of his teethom en knapp timme in less than an hour
sjösubstinsjö lake; hav seajag sitter inte i sjön har inte bråttom I'm in no hurry; det går ingen nöd på mig I'm all righttill sjöss sjöledes by sea; på sjön at seagå till sjöss om person go to sea; om båt put to seaute till sjöss on the open sea
© NE Nationalencyklopedin AB