Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

nåvälinterjektion well!; då så all right!
välsubstantivoböjl., ettwelfare, well-beingdet gäller hans väl eller ve his whole welfare is at stakei väl och ve for better or for worse
adverbbeton. a) bra well; omsorgsfullt carefully; jfr ex. under nogao. sammansättn. som välbelägenallt väl? everything all right?hon är väl bibehållen she does not look her age (is well preserved)det gick honom väli livet he got on well…det går aldrig väl det kan sluta illa that will never end up wellom allt går (vill sig) väl if everything goes (if things go) well (according to plan)hålla sig väl med ngn keep in with sblev väl! farewell!ligga väl framme be well ahead, be in the forefrontslå väl ut turn out welltala väl om… speak well of…jag kom i tid som väl är (var) …, thank goodness (Heaven), …fortunatelydet var [för] väl att du kom it is (was) a good thing (turvard. job)…det är gott och väl men… that's (it's) all very well but…veta mycket väl att… know very (quite, jolly) well that…, be quite (perfectly) aware that…vilja ngn väl wish sb well
b)uttr. gradhon är välnågot för ung she is rather too younggott och väldrygt en timme well over one hour, a good hour; jfr drygt  samt gott och välunder gott
c)andra betydelsernär han välen gång somnat var han once he had fallen asleep…jag mötte inte henne men väldäremot hennes bror …but [I did meet] her brotherväl, se nåväl
obeton. a) uttr. den talandes förmodan el. förhoppning:förmodligen probably osv.; jfr nogdu är väl inte sjuk? you are not…, are you? (hoppas jag…I hope)det borde du väl veta [surely] you ought to know thathan får välvänta he will have to…det går väl över it will pass, you'll seede har väl inte råd med det I don't think (suppose) they can afford itdet kan väl hända att boken är tråkig men… the book may be boring, but…jag måste väl det då I suppose I must thenhan tänker väl inte göra det! surely he is not going to…?han är väl framme nu he must (will) be there by nowdet hade väl varit bättre att…? wouldn't it have been…?du vet välatt I suppose you know…, you must know…
b)som fyllnadsord i frågor el. vanl. oöversattvem skulle väl ha trott…? who would have believed…?vad är välberömmelse? what is…[after all]?
© NE Nationalencyklopedin AB