Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

skolungdomsubstnågra skolungdomar some schoolchildren
utvaldadjektivchosen, pickednågra få utvalda a select few
2 pronomenfewbara några only a fewinte så quite a fewnågra a fewytterst very few
simtagsubstswimming stroketa några lugna simtag swim with a steady slow stroke <mot towards>
smärreadjektivsmaller, lessnågra smärre fel a few minor errors
någon (något, några)pronomen'en viss','vissa' some, somebody, someonenågra människor some peoplenågon har tagit min cykel somebody has taken my bicycle; 'ett visst', 'ett visst något' some, somethingjag har något viktigt att säga I have something important to say'någon alls', 'några alls' any, anybody, anyone; 'något alls' anythinghar någon av pojkarna kommit? have any of the boys come?om någon söker mig if anybody calls; någon viss person if somebody callsom du inte har något viktigt att säga if you haven't got anything important to sayhon hade inte några pengar she hadn't got any money'några få'för några dagar sedan a few days ago, some days ago; 'en', 'ett' one, a, anfinns det någon toalett här? is there a toilet here?Jag vill ha ett kex. Finns det något? I want a biscuit. Is there one?det är alltid något it's better than nothing
hundraräkneordhundredett hundra a hundred, one hundredett tusen ett hundra a (one) thousand one hundredflera hundra several hundrednågra hundra a few hundred
bakelsesubstpastry, fancy cake; med frukt, sylt tartjag skulle vilja ha några bakelser I would like some pastry, I would like some pastries
pappersubstpaper; brevpapper stationery; omslagspapper wrapping paper, brown paperett papper a) bit a piece of paper b) ark el. blad a sheet of papernågra papper ark some sheets of paper
sanningsubsttruthtala sanning tell the truthsanningen att säga to tell the truth…se sanningen i vitögat face the truthsäga ngn ett sanningens ord el. säga ngn några sanningar tell sb a few home truths
© NE Nationalencyklopedin AB