Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

någotpronomense någon
adverben smula somewhat, a little, a bit; lätt slightly; ganska rather
någontingpronomenanythingnågot visst something
2 kladdsubstnågot kladdigt sticky messklotter scribble
förebådaverbvarsla om promise; något ont portend, forebode
exploderaverbexplode, blow up; om något uppumpat burstexplodera av ilska explode with anger
inläggsubstnågot inlagt insertioni diskussion etc. contributionsport. cross, centre
förvandlaverbtransform <till into>, convert <till into>; till något sämre reduce <till to>
fuffenssubstvard. hanky-pankyha något fuffens för sig be up to mischief
konststyckesubsttricknågot av ett konststycke something of a feat
görningensubstdet är något i görningen there is something brewing
© NE Nationalencyklopedin AB