Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

någonstansadverbanywherejag kan inte hitta det någonstans I can't find it anywherepå ett visst ställe somewherejag måste ha lagt den någonstans I must have put it somewherevar någonstans? where?, whereabouts?
språngsubstjump, leaphon är på språng någonstans she is about somewhere
hakesubsthook; t.ex. fönsterhake catchdet finns en hake någonstans there is a catch somewhere
3 varadverbwherevar då? el. var någonstans? where?var i all världen är det? where on earth is it?var som helst anywhere
© NE Nationalencyklopedin AB