Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nästanadverbalmost; praktiskt taget practicallynästan aldrig hardly ever; mera betonat almost nevernästan ingenting hardly anything
bortåtprepositionom rum towardsnästan nearly
inemotprepositionframemot towards; nästan close on, nearly, almost
aldrigadverbneveraldrig mer never againaldrig i livet! not on your life!, no way!nästan aldrig hardly ever
2 näradverbhan är inte på långt när så lång som jag he is nowhere near as tall as mealla var närvarande så när som på två everybody was there but twonär nästan almost
närmareadjektivnearer, closer; ytterligare furthernärmare detaljer further detailsjag vill ha ett hotell närmare stationen I want a hotel closer to (nearer, nearer to) the stationvid närmare bekantskap on closer acquaintance
adverbnearer, closer; t.ex. granska more closelynärmare bestämt more exactly, to be precisejag har tänkt närmare på saken I have thought the matter overnärmare kommentera ngt comment on sth in more detailklockan var ju närmare 10 it was nearly 10
prepositionnearer, closer to, nearer to; inemot close onnästan nearly
© NE Nationalencyklopedin AB