Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nästaadjektivmask. nästenextnästadag (fredag, gång): nu följande next…; påföljande the next (following)…i nästanummer in the next (därpå följande the following)…se nästa sida! see next page!substantiv~nneighbourälska din nästa love your neighbour
1 nästeadjektivmask.skiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse nästa
återbesöksubstantiv~et, =nästa besök (hos läkare) next visit (appointment)göra ett återbesök make another visit
tvärgatasubstantiv~n, -gatorcrossroad, cross-streeten tvärgata till Storgatan a street off…, a turning away from…nästa tvärgata till höger the next turning on the right
härnästadverbnu närmast next [of all]; nästa gång next time; sedan after thisnär vi ses härnäst next time we meet
reprissubstantiv~en, ~erradio. el. TV. repeat; av pjäs revival; sport., i slowmotion action (instant) replay; mus. äv. recapitulationprogrammet ges i reprisnästa vecka there will be a repeat of the programme…
förläggatransitivt verb-lade, -lagtplacera:lokalisera locate, place <till in>; trupper o.d. station, billet <i (vid) in (at)>handlingen är förlagd till medeltiden …takes place in the Middle Agesmötet har förlagts till nästa fredag (ett annat rum) …will be held next Friday (in another room)slarva bort mislayböcker publish
ingångsubstantiv~en, ~arkonkr. entrance, way instora ingången till… the main entrance to…tillträde entranceingång från gården entrance from the yardförbjuden ingång! No Admittance!början beginning, commencementfr.o.m. ingången av nästa år from the beginning of…elektr. el. radio. input
fortsättningsubstantiv~en, ~arcontinuation <av (på) of>; av litterärt alster äv. sequel <av (på) to>fortsättning följer [i nästa nummer] to be continued [in our next]god fortsättning [på det nya året]! ung. A Happy New Year!i fortsättningen hädanefter henceforth; från och med nu (då) from now (then) on
transportsubstantiv~en, ~erfrakt transport; speciellt amer. transportation; haulage, freight; shipment äv. konkr. (försändelse, last); jfr transportera; konvoj convoyunder transporten äv. in [course of] transitekon., från föregående sida [amount] brought forward; till nästa sida [amount] carried forwardekon., överlåtelse transfer < to>
© NE Nationalencyklopedin AB