Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

närvarandeadjektivvara närvarande vid be present atnuvarande presentför närvarande for the present, for the time being
substde närvarande those present
tillfälligtadverbför kort tid temporarily; för närvarande for the time being
frånvarandeadjektivinte närvarande absentde frånvarande those absenttankspridd absent-minded; upptagen av sina tankar preoccupied
2 näradverbhan är inte på långt när så lång som jag he is nowhere near as tall as mealla var närvarande så när som på två everybody was there but twonär nästan almost
tillfällesubstnär ngt inträffar occasion; lägligt opportunity; slumpartat chancebegagna tillfället att (inf.) take the opportunity to (inf.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasseize the opportunity to (inf.)gripa tillfället el. ta tillfälleet i akt seize the opportunityför tillfället just nu for the time being; för närvarande at presentvid tillfälle ska jag… some time or other I will…vid det här tillfället on this occasionvid första bästa tillfälle at the first opportunity
den (det, de, dem, vard. dom)bestämda artikelntheden allmänna opinionen public opinionde närvarande those present
(det, de, dem, vard. dom, dens, deras)pronomenden, det it; de they; dem thempengarna? de ligger på bordet the money? it's on the tabledet regnar it's rainingvem är det som knackar? who is knocking?det var mycket folk där there were many people therejag hoppas det I hope sojag tror det I think sodet var det, det! that's that!varför frågar du det? why do you ask? (demonstrativt): den, det thatden där el. det där thatden här el. det här thisde där, dem thosede här theseden dåren! that fool!, the fool!är det här mina handskar? — ja, det är det are these my gloves? — yes, they are (determinativt): den som the person who, the one who; sak the one that; vem som helst som anyone that; i ordspråk he whosaken är den att… the fact is that…han är inte den som klagar he is not one to complainallt det som… everything that…
© NE Nationalencyklopedin AB