Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

näringsgrensubstantiv~en, ~arbranch of business (industry), industry
fiskesubstantiv~t, ~nfishing <av of>; fiskeri el. fiskerätt fishery; som näringsgren fisheries (pl.)allt fiske förbjudet! fishing strictly prohibited!bedriva fiske fishvara ute på fiske be out fishing
näringsubstantiv~en, ~arföda nourishment äv. bildl., food; nutriment äv. bot.; näringsvärde sustenance; bildl. fuelryktet fick ny näring …got fresh supportge näring åt t.ex. ngns förhoppningar (misstänksamhet) incite, stimulate; t.ex. ett rykte lend support torötterna hämtar näring ur jorden …derive their nourishment (nutriment) from the earthutkomstha sin näring av jorden derive one's livelihood from…näringsgrennäring[ar] industry (sg.)
© NE Nationalencyklopedin AB