Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

närbelägenadjektiv-beläget, -belägnanearby…, …[situated] near (close) by; adjacent; neighbouring…
närliggandeadjektivoböjl.eg.se närbelägenbildl.en närliggandelösning, slutsats a…that lies near at hand (that immediately suggests itself), an obvious (a natural)…ett mera närliggande problem a more immediate problem
© NE Nationalencyklopedin AB