Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 näraadjektivnear, closeinom en nära framtid in the near future, in the immediate futureen nära anhörig a close relative
2 näraadverb och prepositionhon var nära döden she was near deathstå någon nära be very close to sbjag var nära att falla I almost fell
snaradjektivsnabb speedy; omedelbar prompt; nära förestående near, immediate
tillgivenadjektivattached; om nära släkting affectionate; trogen devotedtillgiven ngn attached to sbi brevDin tillgivne… Yours sincerely…; till nära släkting el. vän Yours affectionately…
invidprepositionby; utefter alongside; nära close to
adverbclose by, near by
föreståendeadjektivstundande approaching; spec. om något hotande imminentvara nära förestående be close at hand
industriområdesubstindustrial area; nära stad industrial estate; amer. industrial park
föreståverbansvara för be the head of, be in charge ofvara nära be near; vara överhängande be imminent
kvävaverbchoke; av syrebrist el. rök vanligen suffocate; med t.ex. kudde smothervara nära att kvävas be almost choking <av with>opposition suppress; revolt quell
dödadjektivdeadden döde the dead man; den avlidne the deceasedde döda the dead
substdeathta död kill; slå ihjäl put sb (sth) to death; utrota exterminateligga för döden be dyingvara nära döden be at death's doormisshandla ngn till döds batter sb to death
© NE Nationalencyklopedin AB