Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 näradverbhan är inte på långt när så lång som jag he is nowhere near as tall as mealla var närvarande så när som på två everybody was there but twonär nästan almost
1 närkonjunktionom tid whenjust när just as, just when
adverbwhen; hur dags at what time
aftonsubstevening; senare nightgod afton! när man kommer good evening!; när man går good night!
smackaverbnär man äter eat noisilysmacka med läpparna smack one's lipssmacka med tungan click one's tongue
kritasubstchalk; färgkrita crayonen krita a piece of chalkta på krita buy on ticknär det kommer till kritan when it comes to it
trollsubsttroll; elakt goblinnär man talar om trollen, så står de i farstun talk of the devil and he's sure to appear
pirraverbdet pirrar i magen på mig när jag tänker på… I have butterflies in my stomach when I think of…
vattnasverbnär jag såg maten vattnades det i munnen på mig it made my mouth water when I saw the food
fjärranadjektivdistant, far-offFjärran Östern the Far East
adverbfarnär och fjärran far and near
substi fjärran in the distance
föddadjektivbornFödda rubrik Birthshon är född Anderson her maiden name was Andersonnär är du född? when were you born?han är född svensk he is a Swede by birth
© NE Nationalencyklopedin AB