Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

nämnvärdadjektiv-värtingen nämnvärd (inga nämnvärda)… no…to speak of (worth mentioning, of any note)utan nämnvärdförlust äv. without [any] appreciable…
vidareadjektivoböjl.adverbytterligare further; mera more; som adv. äv.:dessutom further[more], moreover, also; igen again; längre:i rum farther, further; i tid longerinnan några vidare försök görs kommer situationen att utvärderas before any further attempts are made…vidare meddelas att… it is further[more] reported that…vidare måste vi betänka att vanl. also, we must…vidare sa han att… he also said (furthermore he said) that…se vidaresid. 5 see also…
och så vidare, se under ochtills vidare så länge for the present, for the time being; tills annat besked ges until further notice; en tid framåt for a timemuseet är stängt tills vidare …until further noticeutan vidare [omständigheter] without further ado, without ceremonyutan vidare resolut straight off; genast at once; utan svårighet quite easily; på stående fot off-hand, out of hand; utan varsel without further noticedu kan inte försvinna så där utan vidare …just like that
ingen (inte någon) vidare+ subst. a) ingen nämnvärd no…to speak of b) ingen särskilt bra not (resp. not a) very good…inte vidaresärskilt not very (too, particularly)…han är ingen vidare lärare …not much of a (not a very good) teacherfilmen är inget vidare [bra] …not up to much, …no great shakesdet är inget vidare att el. det är inte vidare roligt (trevligt) att vara it's not much fun (not very pleasant) to…jag är inte vidare förtjust i… I'm not very (particularly) fond of…, I'm not overfond of…jag är inget vidare på att dansa I'm not much (too) good at dancing
beton. part. vid vb on; vb + 'vidare' i betydelsen 'fortsätta att' + vb återges ofta med go on (continue) + ing-form el. continue to + inf. av verbetflyga vidare fly on <till London to…>läsa vidare read on <till sid. 5 to (till)…>, go on reading, continue reading (to read); fortsätta studera continue one's studies
© NE Nationalencyklopedin AB