Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nämligenadverbty for; eftersom since; emedan as; ser ni you seedet är nämligen så att… el. saken är nämligen den att… the fact is that…framför uppräkning el. som upplysning namelybara en person hade kommit nämligen Peter vanligen only one person had arrived, and that was Peter
© NE Nationalencyklopedin AB