Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

mysticismsubstantiv~enrelig. mysticism
inslagsubstantiv~et, =vävn., koll. weftbildl. el. allm. element; del el. 'nummer' äv. feature; drag äv. strain, streak; tillsats äv. contributionett färgstarkt inslag i gatubilden a colourful contribution to…ett intressant inslag i programmet an interesting feature of…ett inslag av t.ex. fåfänga el. grymhet el. humor a streak of…ett inslag av t.ex. mysticism el. psykisk sjukdom a strain of…
© NE Nationalencyklopedin AB