Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

myndighetsubstauthoritymyndigheterna the authorities
förbjudaverbforbid; om myndighet prohibit
bostadsförmedlingsubstmyndighet local housing authority; privat accommodation agency
huvudmansubstför ätt head <för of>jur. el. hand. principalmyndighet responsible authorithy
polissubstmyndighet police ((med verb i pl.))polisman policeman, police officer; amer. vanligen patrolmankvinnlig polis policewoman
instanssubstjur. instancemyndighet authoritygå vidare till högre instans carry the case to a higher court
uppvaktaverbvisa sin kärlek courtbesöka t.ex. myndighet call onvi uppvaktade honom på hans födelsedag we came to congratulate him on his birthday
tullsubstavgift customs duty, customs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbrotull etc. tollbetala tull på (för) ngt pay duty on (for) sth, pay customs on (for) sthmyndighet Customs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastullstation custom housepassera genom tullen pass through the Customs
godkännaverbgå med på approve, agree to; om myndighet etc. passgodkänna ngn i examen pass sbej godkänna rejectbli godkänd passskol., betygicke godkänd failgodkänd passväl godkänd pass with distinctionmycket väl godkänd pass with great distinction
© NE Nationalencyklopedin AB