Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

myndighetsubstantiv~en, ~ersamhällsorgan [public] authoritymyndigheterna the authoritiesbefogenhet authority, powermyndigt uppträdande o.d. authoritativeness etc.uppträda med myndighet …with authoritymyndig ålder full age
länsstyrelsesubstantiv~n, ~rmyndighet county administrative board
bilregistersubstantiv-registret, =myndighet el. ung. motor-vehicle registration office
huvudmansubstantiv~nen, -mänjur. el. hand. principal; i sparbank trustee; myndighet responsible authority (organisation organization)
filmcensursubstantiv~enfilm (cinema) censorship; myndighet board of film censors
förbjudenadjektiv-bjudet, -bjudnaforbidden; av myndighet o.d. prohibited, bannedParkering (Rökning) förbjuden No Parking (Smoking)
bostadsförmedlingsubstantiv~en, ~armyndighet local housing authority, housing department; privat accommodation agency
förbjudatransitivt verb-bjöd, -bjuditallm. forbid; om myndighet o.d. prohibit, ban <ngn att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknassb from + ing-form>
instanssubstantiv~en, ~erjur. instance; myndighet authoritygå till högre instans carry the case to a higher courti högsta instans in the final court of appeal
erkändadjektiv-käntacknowledged, recognized; om t.ex. organisation el. myndighet [officially] approved (recognized)allmänt erkänd som en duktig lärare universally recognized as…bli erkänd vinna erkännande obtain recognition
© NE Nationalencyklopedin AB